Jan Bijl

In 1938 ben ik in Soerabaja _ voormalig Nederlands Indië  – geboren. Ik heb mijn jonge jaren in een Jappenkamp doorgebracht. Toen al tekende ik graag . Papier was er...